Member of DutchTex – Texelscheep and semen export

55 van Capellegoed Keurram

Op basis van de gemiddeld goede ontwikkeling van de dieren en een beste bespiering met name de bespiering over de rug, en het vertoonde type, verleend de commissie ram NL0586-11455 het predicaat keurram.

De keuringscommissie aan het werk op het bedrijf van Henri Blok
Een groep 11/2 jarige ooien van 55 van Capellegoed.