Member of DutchTex – Texelscheep and semen export

29696 van Capellegoed

3319-29696 (Anna 100) een ruim ontwikkelde 3 jarige dochter uit een vruchtbare moederlijn met veel type van ram 44158 van Capellegoed en kleindochter van ram 67059 en ooi Anna 74 van Capellegoed.

.

Najaar 2021 is Anna 100 gedekt door ramlam 118 van Capellegoed.

.

Voorjaar 2022 heeftt Anna 100 een prachtige 2 ling geworpen en prima groot gebracht.

.

Haar ramlam 91142 is najaar 2022 verkocht naar Polen.

.

Najaar 2022 is Anna 100 gedekt door ram 140 van Capellegoed.

Anna 100. najaar 2021