Member of DutchTex – Texelscheep and semen export

29696 van Capellegoed

3319-29696 (Anna 100) een ruim ontwikkelde 2 jarige dochter met veel type van ram 44158 van Capellegoed en kleindochter van ram 67059 en ooi Anna 74 van Capellegoed.

.

Najaar 2021 is Anna 100 gedekt door ramlam 118 van Capellegoed.

Anna 100. najaar 2021