Member of DutchTex – Texelscheep and semen export

29658 van Capellegoed

3319-29658 (Anna 95) een 4 jarige dochter met een fraaie kop van ram 44158 van Capellegoed een kleindochter van ram 3928-72188. In het najaar 2020 is zei gedekt door ram 53065 van Capellegoed.

.

In het voorjaar van 2021 heeft zei 2 prachtige ramlammeren (140 en 141 van Capellegoed) gezoogd en groot gebracht.

.

Najaar 2021 is Anna 95 gedekt door ram 53002 van Capellegoed.

.

Voorjaar 2022 heeft Anna 95 -2 prachtige ooilammeren geworpen en vlot groot gebracht.

.

Tijdens de herfstinspectie begin oktober 2022 zijn haar zonen 140 en 141 van Capellegoed definitief ingeschreven met 89 en 88 punten voor algemeenvoorkomen.

.

Najaar 2022 is Anna 95 gedekt door ram 118 van Capellegoed.

.

In het late voorjaar heeft Anna 95 een -3 tal ooilammeren geworpen en prima groot gebracht.

,

Voorjaar 2021 ramlam 140 van Anna 95 en vader 53065 van Capellegoed.
Mei 2021, ramlam 71140 vader 53065 van Capellegoed en kleinzoon van 158 van Capellegoed.
140 van Capellegoed september 2021
Zoon 140 van Capellegoed, najaar 2022
Zoon 141 van Capellegoed, najaar 2022