Member of DutchTex – Texelscheep and semen export

540 van Capellegoed

00189-16540 van Capellegoed een normaal ontwikkeld ramlam met een best bespierde rug en achterhand.

.

540 van Capellegoed heeft een prachtige en vruchtbare afstamming.

.

Najaar 2022 heeft 00189-16540 -5 ooien op ons bedrijf gedekt.

Najaar 2022, 16540 thuis op Texel in stal.

540 van Capellegoed in de wei, najaar 2022.

Moeder 540 van Capellegoed met haar 3 ling, geworpen voorjaar 2023 op Texel.