Member of DutchTex – Texelscheep and semen export

55 van Capellegoed Premieram

De nakomelingen van ram 00586-11455 laten op beide bedrijven een zeer fraai en zeker uniform beeld zien , waarbij bespierdheid en met name type hoog scoren. Bijna alle dieren worden , zoals reeds omschreven , gesierd door mooie koppen .
De commissie is dan ook unaniem van mening , dat hier het predikaat zeer vlot kan worden verleend.

De keuringscommissie aan het werk.