Member of DutchTex – Texelscheep and semen export

Gouden halster

Ramlam 4900-0352 “Marco van Capellegoed” is winnaar geworden van de “gouden halster” een wisselprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan het beste dier op de nieuwjaarskeuring van T.F.N.G.

Op deze nieuwjaars- bijeenkomst waren c.a. 35 rammen en ramlammeren aanwezig. Jury was zeer verheugd over de zeer goede kwaliteit van de aangevoerde dieren, met name de top 5 van de ramlammeren was uitmuntend en beloofd veel voor de toekomst.