Member of DutchTex – Texelscheep and semen export

Premie keuring ram 4900-0101

Op het bedrijf van Dhr. Jurgen Schreuder te Voorthuizen heeft de premie keuring plaats gevonden van de door “Capellegoed” gefokte ram 4900-0101.

Ram 4900-0101 (zie verslag rammen archief) heeft als ramlam op een aantal bedrijven in Friesland gedekt. Als 1- jarige heeft ram 101 op ons eigenbedrijf gedekt.

In het dekseizoen 2006 heeft ram 101, 29 ooien gedekt op het bedrijf van zijn nieuwe-eigenaar.  

13 augustus 2007 is ram 4900-0101 door de Gelderse premiekeurings- commissie Premiewaardig verklaart.

Ram 4900-0101 P is in het najaar van 2007 gestorven aan Blauw-tong.