Member of DutchTex – Texelscheep and semen export

91131 van Capellegoed

3319-91131 (Anna 120) een -2 jarige dochter van moeder 10786 van Capellegoed en ram 140 van Capellegoed.

.

Anna 120 is als drieling door haar moeder prima groot gebracht.

.

Anna 120 heeft 2 halfzusjes namelijk 29620 en 29696 en 2 nestzusjes -91132 en -91133.

91131 (Anna 120) samen met nestzusje 91133 (Anna 121) najaar 2023