Member of DutchTex – Texelscheep and semen export

91133 van Capellegoed

3319-91133 (Anna 121) een -2 jarige dochter van moeder 10786 van Capellegoed en ram 140 van Capellegoed.

.

Anna 121 is als drieling door haar moeder prima groot gebracht.

.

Anna 121 heeft 2 halfzusjes namelijk 29620 en 29696 en 2 nestzusjes -91131 en -91132.

91133 (Anna 121) samen met nestzusje 91132 (Anna 119) najaar 2023.