Member of DutchTex – Texelscheep and semen export

XL van Capellegoed | 1807-1305 K

“XL van Capellegoed” is de A 90 opvolger op ons bedrijf van de legendarische A 90 ram 4030-2134 P “Chief van Capellegoed”.

De inspecteur van het NTS lichte de keuringsbalk van “XL” mondeling als volgt toe; een zeer vitale ram met een goede constitutie, harde bevleesdheid en zeer correct op de benen. Onder de mannelijke dieren is het de laatste jaren niet meer voorgekomen, dat we een ram hebben met zo’n erkenning. Zowel de hoogte (72 cm) als de lengte (81 cm) van deze ram is ruim ontwikkeld.’

“XL Capellegoed” is een zoon van de alom bekende keurram 3938-2600 K uit de Commandeur stal. “XL” heeft een zeer ruime, brede en open gebouwde voorhand met een beste borstdiepte, een zeer goede nekaansluiting met een prachtige kop die hij zeer makkelijk alle kanten op beweegt. De middenhand is lang en diep met veel inhoud. Zijn achterhand is ruim, breed en voorzien van een fantastische bespiering. Zijn beenwerk is sterk, correct gebouwd en voorzien van een mooie hak, bovendien gebruikt hij zijn beenwerk zeer goed. “XL van Capellegoed ” is een zeer evenredig, harmonisch gebouwde ram met veel adel wat past bij de mooie typische rasuitstraling van de Texelaar.

“XL van Capellegoed” is op vele fokdagen Kampioen of Reserve Kampioen geweest. 

De fokprestaties van “XL” zijn inmiddels bewezen, in het verslag van Premiekeuring worden de lammeren als volgt gekenmerkt. Een zeer grote mate van uniformiteit met dieren met veel bespiering, prima lengte, beste ontwikkeling en een zeer goed type met goed gevormde kopjes. j.l. augustus werd op de Overijsselse fokdag in Den Ham een drietal 1 jarige ooien uitgeroepen tot het beste hok 1 jarige ooien van de fokdag.

Zomer 2005 heeft “XL van Capellegoed “het predicaat Keur behaald, de commissie gaf de volgende conclusie.

De afstammelingen van ram “XL” vormen een groep uniforme, goed ontwikkelde dieren. De koppen zijn doorgaans voldoende tot goed van vorm en uitdrukking. De voor- midden- en achterhand is breed en evenredig van bouw. De dieren vertonen een mooie vleesopdruk en zijn goed tot zeer goed bespierd in het achterstel. Vooral bij de 1-jarige niet- gezoogde ooien zijn een aantal exemplaren zeer fraai bespierd. De 1- jarige gezoogde ooien blijken zeer snel te herstellen van de zoogperiode. De vachten zijn goed gesloten en fijn van draad. Bij een enkel exemplaar is de stapeling op het kruis wat dun. Het beenwerk is voldoende krachtig, in een enkel geval is het beenwerk wat steil. Zowel bij de lammeren als bij de 1- jarige dieren imponeerde het vrouwelijk materiaal het meest. Gelet op bovenstaande bevindingen heeft de commissie besloten aan ram 01807-01305P het predicaat “Keurram” graag toe te kennen.

“XL van Capellegoed” is landelijk op een 28- tal bedrijven met veel succes ingezet. Zowel in de mannelijke als vrouwelijke lijn vallen zijn nakomelingen op, inmiddels heeft hij 18 dochters die met A90 of hoger voor algemeenvoorkomen zijn ingeschreven. Zo werd op de Nationale TES fokdag van 18 september 2004 te Bathmen ooi 3319-1300 (A91) reserve kampioen bij de ongezoogde ooien. XL van Capellegoed 4 jaar achtereen op ons bedrijf ingezet.

Zijn nafok is uitstekend, nog steeds herkenbaar is zijn lengte met de prachtig bespierde achterstellen. Opvallend zijn de vele zeer goede koppen die in zijn nakomelingen voorkomen.  

Keurram “XL van Capellegoed” is in het voorjaar van 2007 gestorven.   

mede-eigenaar S.W. Schuitema Feerwerd (Gn)